Materiał Partnera

Pierwsze uruchomienie kotła gazowego. Jak zrobić to dobrze?

Pierwsze uruchomienie kotła gazowego. Jak zrobić to dobrze?

Wiele urządzeń może być uruchamianych przez ich użytkowników, jednak z kotłami gazowymi jest inaczej. Pierwsze uruchomienie takiego kotła powinno być przeprowadzone przez fachowca, który posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje, gdyż tylko wtedy urządzenie nie straci gwarancji i będzie działało prawidłowo. Właściwy montaż i uruchomienie kotła gazowego jest niezwykle istotne, gdyż zależy od nich bezawaryjne i efektywne funkcjonowanie urządzenia.

Na czym polega pierwsze uruchomienie kotła gazowego?

Przed montażem kotła gazowego należy się upewnić, że układ grzewczy, w którym będzie on pracował, spełnia wymogi producenta danego urządzenia i jest zgodny z przepisami. Samo uruchomienie nie polega jedynie na włączeniu kotła – jest to proces o wiele bardziej złożony. Podczas pierwszego uruchamiania są między innymi sprawdzane podłączenia gazowe, elektryczne, wodne i spalinowe w obrębie urządzenia. Serwisant upewnienia się, czy zostały zainstalowane wszystkie zalecane filtry, ustawia parametry całej instalacji grzewczej oraz kotła. Dzięki temu jego praca będzie optymalnie dopasowana do potrzeb domowników.

Zamontowany wcześniej kocioł po raz pierwszy może być uruchamiany tylko przez wykwalifikowanego serwisanta lub instalatora. Pierwszą czynnością podczas uruchamiania powinno być upewnienie się, czy urządzenie jest prawidłowo zamontowane. Następnym krokiem jest przeprowadzenie dokładnej analizy spalin, a następnie odpowiednie wyregulowanie parametrów pracy kotła oraz instalacji grzewczej. 

Instalator musi ustawić krzywą grzewczą urządzenia, czyli zależność między temperaturą zasilania kotła a temperaturą panującą na zewnątrz budynku. Optymalnie ustawiona krzywa grzewcza pozwoli utrzymać odpowiednią temperaturę we wnętrzach budynku niezależnie od warunków pogodowych i temperaturowych panujących na zewnątrz. Serwisant, ustawiając ten parametr, może bazować na własnym doświadczeniu albo wybrać jedną z dostępnych fabrycznie opcji. Podczas jej ustawiania musi brać pod uwagę takie czynniki jak strefa klimatyczna czy właściwości termiczne budynku. 

Istotnym punktem pierwszego uruchomienia jest również zapoznanie użytkowników z prawidłową obsługą urządzenia, aby wiedzieli, jak się z nim obchodzić. Fachowiec powinien też wypełnić kartę gwarancyjną kotła albo protokół uruchomienia.

Kto może uruchamiać kotły gazowe i ile to kosztuje?

Pierwsze uruchomienie kotłów gazowych, których bogatą ofertę ma np. sklep online z urządzeniami grzewczymi Merkury, może być przeprowadzane tylko przez wykwalifikowanego serwisanta bądź instalatora. Fachowiec taki musi mieć uprawnienia gazowe oraz elektryczne. Powinien on mieć również ukończone specjalne szkolenie prowadzone przez producenta danego urządzenia, co musi być potwierdzone odpowiednim certyfikatem. Jeżeli nie chcesz stracić gwarancji producenckiej, nie powierzaj pierwszego uruchomienia kotła gazowego przypadkowej osobie. Uruchomienie odgrywa bardzo ważną rolę, ponieważ zależy od niego prawidłowa praca urządzenia. Niewłaściwie przeprowadzone może nawet doprowadzić do uszkodzenia kotła. Koszt pierwszego uruchomienia nie jest wysoki, gdyż inwestor musi zazwyczaj opłacić jedynie dojazd instalatora. Sama usługa jest opłacona przez producenta urządzenia. 

 

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję